Εικόνες που βρήκαμε από φίλη στο facebook και δείχνουν τον τρόπο που αποκαθιστά μετά τις τομές ο εργολάβος τα σημεία που έχει περάσει οπτική ίνα.Ε δεν το λες και σωστή αποκατάσταση.