Ζαχαρόπουλος: Ερωτήματα προς τη Δημοτική αρχή του Δήμου Σικυωνίων

0

-Πρόσφατα σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα σε
περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Χώρας, που είχαν
σαν αποτέλεσμα των θάνατο συνανθρώπων μας και μεγάλες ζημιές σε όλα τα
επίπεδα της παραγωγής και των υποδομών .
-Τίτλοι των Μ.Μ.Ε. «Πνίγηκε η Ηλεία» -«Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην
Κεφαλονιάς» -«Βούλιαξε η Δυτική Ελλάδα »-« προβλήματα στην Καλαμάτα»,
«καταστροφές στη Θάσο» κ.λ.π.
-Είναι γνωστές σε όλους οι ζημιές και καταστροφές που σημειώθηκαν την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο-29/9/2018- στην περιοχή μας σε όλα τα επίπεδα και
κυρίως στις υποδομές και σε κατοικίες [ Ύδρευση-αποχέτευση, άρδευση, δρόμοι,
γέφυρες, παραλία, Σχολεία, κοινόχρηστοι χώροι, κτήρια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα,
αγροτικές καλλιέργειες, γεωτρήσεις κ.λ.π..
– Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.
-ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από την Δημοτική αρχή, τους αρμόδιους
παράγοντες του Δήμου, για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την θωράκιση και
προστασία των κατοίκων και της περιοχής , από ακραία καιρικά φαινόμενα.
-ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
-Εξακολουθεί η περιοχή μας να είναι ενταγμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
-Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για ενημέρωση και προστασία των πολιτών και των
περιουσιών τους.
-Ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και ποια έργα έχουν προγραμματισθεί
να γίνουν άμεσα και προσεχώς, που έχουν σχέση με την αποτροπή των πλημμυρών
και καταστροφών.
-Πόσα χρήματα έχουν διατεθεί με αναθέσεις για την κατασκευή αντιπλημμυρικών
και άλλων έργων από τα κονδύλια που χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια και για
τον σκοπό αυτό.
-Έγιναν και γίνονται παρεμβάσεις στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες
των έργων της Ν.Ε.Ο. της Ολυμπίας Οδού, του Φράγματος «Ασωπού», και οι
εκκρεμότητες του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, που έγιναν στην περιοχή μας τα
τελευταία χρόνια, για να μη προκύψουν κάθε είδους προβλήματα; [δρόμοι,
γέφυρες, αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα, φρεάτια, αυλάκια, υδρευτικά
και αρδευτικά δίκτυα του Δήμου και ιδιωτικά ].
-Το αποστραγγιστικό και αντιπλημμυρικό έργο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που
έγινε για να προστατεύει την υπόγεια γέφυρα που οδηγεί στη Κοινότητα Πασίου,
πολλές φορές, εκ του αποτελέσματος, δεν λειτουργεί.
-Ελήφθησαν μέτρα για τον καθαρισμό των φρεατίων απορροής όμβριων σε όλη την
έκταση της περιοχής..

-Τι ενέργειες έχετε κάνει για τη λειτουργία του αποστραγγιστικού έργου απορροής
των όμβριων που διέρχεται την οδό Κρυστάλλη και καταλήγει στη παραλία,
καθόσον στην απόληξή του οι σωλήνες «γκιούγκια» είναι σκεπασμένες με άμμο ;
-Γίνεται την περίοδο αυτή συνεχής αποκομιδή των αστικών κ.α. απορριμμάτων
εντός και εκτός των κάδων σε όλη τη περιοχή του Δήμου ;
-Γίνεται αποκομιδή αντικειμένων και αδρανών υλικών που ρίπτονται από δημότες
έξω από τους κάδους [κλαριά –στρώματα κ.λ.π.]
-Γίνεται συνεχής καθαρισμό των αγωγών και αυλακιών όμβριων νερών παράλληλα
των παλαιών σιδηροδρομικών γραμμών, που διέρχονται όλη τη περιοχή περνώντας
μέσα από τον αστικό ιστό;
-Καθαρίζεται η περιοχή, ένθεν και ένθεν των παλιών σιδηροδρομικών γραμμών,
από απορρίμματα, χόρτα, κλαριά κ.α. αντικείμενα ;
-Ποιά αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα έγινα τα τελευταία [9][ χρόνια,
για να θωρακισθεί η πόλη και η περιοχή και πόσα χρήματα διατέθηκαν από τον
Δήμο, κ.α. προγράμματα για αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα, καθώς και
έργα για τη προστασία του περιβάλλοντος ;
-Στα πολλά και σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή μας από τα
καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο μεγάλη
«συμμετοχή» είχαν τα απορρίμματα που προέρχονταν από τον ΧΥΤΑ στη θέση
«Λιτσάρδα» . Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ και
της περιοχής. Εξακολουθεί ο Δήμος μας να απορρίπτει απορρίμματα και αδρανή
υλικά στην περιοχή ;
-Στον χώρο του ΧΥΤΑ Κιάτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων, ξέσπασαν τα
τελευταία χρόνια δύο πυρκαγιές [2013-2016] και πρόσφατα άλλη μια πυρκαγιά, με
αποτέλεσμα το κάψιμο των απορριμμάτων και τη καταστροφή του περιβάλλοντος.
Τι ενέργειες έχετε κάνει για να προστατευθεί η περιοχή από την ανεξέλεγκτη
απόρριψη απορριμμάτων ;
-Στη περιοχή μας διέρχονται[4] ποταμοί, Ασωπός, Ελισσώνας, Κύριλλος και
Σελίανδρος. Είχατε λάβει μέριμνα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου, για
τον καθαρισμό τους, από απορρίμματα, κλαριά κ.α. αντικείμενα, στις κοίτες και τα
πρανή, σε όλο τους το μήκος ;
-Στον παράλληλο δρόμο της παραλίας, επί της δημοτικής οδού Ι.Πολέμη, η γέφυρα
που διέρχεται ο Κύριλλος ποταμός είναι κατασκευασμένη με μεγάλα «κιούγκια» και
δεν χωρούν οι μεγάλες ποσότητες όμβριων νερών σε περίπτωση ακραίων καιρικών
φαινομένων. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα για τη κατασκευή νέας
γέφυρας, αφού λάβουμε υπόψη το γεγονός, ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο και
τους χειμερινούς μήνες του έτους 2013, λόγω μεγάλων βροχοπτώσεων,
σημειώθηκαν στη περιοχή μεγάλες πλημμύρες και καταστροφές.
Να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι από την μεγάλη ποσότητα μεταφοράς δένδρων,
κλαριών, απορριμμάτων κ.α. αντικειμένων «φράκαρε» και η νέα γέφυρα που
κατασκευάσθηκε πρόσφατα στη παραλιακή οδό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί
ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή σε υποδομές, οικίες, επιχειρήσεις, καταστήματα
κ.λ.π. στην ευρύτερη περιοχή.
Νίκος Ζαχαρόπουλος

Απάντηση