Σε καιρούς δύσκολους, ταραγμένους και αβέβαιους,
οι ευχές αποκτούν άλλη αξία πέρα από τα τετριμμένα.
Γίνονται ελπίδες, σπίθες προσδοκίας και προσευχές
για μια ανύψωση που έχουμε ανάγκη ως άτομα και
ως κοινωνία.

Σε καιρούς σκοτεινούς, εύχομαι φως, λάμψη χαράς,
υγεία, μάτια γεμάτα θετική ενέργεια και θέληση.

Καλές γιορτές και με το καλό το 2017.

Βασίλειος Α. Μπαλάφας