Χορηγία της μεγάλης εταιρίας ρεύματος στη Μπάρτσα.