Όχι ότι δεν το περιμέναμε αφού δεν είχε γίνει το έργο που έπρεπε…

Πάλι καλά που δεν είχαμε κάποιο ατύχημα…