Τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης Βαγγέλη Γούργαρη στη συνεδρίαση του ΠεΣυ για την ΣΜΠΕ στο ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

0

laikh

Τα μεγάλα «ψάρια» τρώνε τους μικρούς αλιείς.

Εξειδικεύοντας τους στόχους για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη», η Κομισιόν αναφέρει την

«προαγωγή καινοτομικής ναυτιλιακής και θαλάσσιας ανάπτυξης στην περιφέρεια με την

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των επιχειρηματικών

ευκαιριών στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, περιλαμβανομένου του κλάδου της αλιείας και

της υδατοκαλλιέργειας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί ώθηση και στους συνεργατικούς

σχηματισμούς που περιλαμβάνουν ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές

εταιρείες. Η συντονισμένη διαχείριση της αλιείας θα βελτιώσει τη συλλογή, την παρακολούθηση

και τον έλεγχο δεδομένων. Οι κοινές προσπάθειες σχεδιασμού και η αύξηση της διοικητικής

ικανότητας και της ικανότητας συνεργασίας θα βελτιώσουν τη χρήση των υφιστάμενων πόρων και

τη θαλάσσια διακυβέρνηση στο επίπεδο της θαλάσσιας λεκάνης.»

Βάζει στόχους μέχρι το 2020: Την αύξηση κατά 20% των επενδύσεων στην έρευνα σχετικά

με γαλάζιες τεχνολογίες, την εκποίηση πολυετών σχεδίων διαχείρισης της αλιείας που πρέπει να

εγκριθούν και να τεθούν σε εφαρμογή στο επίπεδο της θαλάσσιας λεκάνης κ.α.

Σ’ αυτό το πλαίσιο το τελειωτικό χτύπημα στη μικρή παράκτια αλιεία της χώρας μας

επιχειρεί η ΕΕ, με πρόσχημα την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και αυτό το σκοπό εξυπηρετεί

και η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ. Την ενίσχυση του βιομηχανικού μοντέλου παραγωγής αλιευμάτων

και την ταυτόχρονη διάλυση ουσιαστικά της παράκτιας και μέσης αλιείας στη χώρα μας,

προβλέπει η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014 – 2020.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους γενικούς άξονες της νέας ΚΑλΠ, το αμέσως επόμενο

διάστημα προβλέπονται νέα περιοριστικά μέτρα για την άσκηση της αλιείας στη χώρα μας, καθώς

θα πολλαπλασιασθούν τα αλιευτικά καταφύγια (ολόκληρες περιοχές, δηλαδή, στις οποίες θα

απαγορεύεται το ψάρεμα) ενώ για τα υπόλοιπα ύδατα θα αυξηθούν οι μήνες απαγόρευσης κάθε

έτος. Την ίδια στιγμή μέσω του νέου χωροταξικού θα υπερπολλαπλασιασθούν σε ολόκληρη την

επικράτεια οι περιοχές που θα επιτρέπεται η ιχθυοκαλλιέργεια και η οστρακοκαλλιέργεια, ενώ μια

σειρά προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν την

παροχή «ρευστού» προς αυτού του τύπου την παραγωγή αλιευμάτων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των ιχθυαποθεμάτων

που επιβάλλει η ΕΕ, οι Ελληνες ψαράδες υποχρεώνονται τα αλιεύματα που μέχρι σήμερα

απέρριπταν στη θάλασσα, στο εξής να τα παραδίδουν σε συγκεκριμένα λιμάνια, για τον έλεγχο

και την καταγραφή τους. Η πρακτική αυτή αντικειμενικά θα αυξήσει επιπλέον το κόστος κάθε

αλιευτικής εξόρμησης, προσθέτοντας έτσι έναν ακόμη παράγοντα που οδηγεί στην εγκατάλειψη

του επαγγέλματος. Έπειτα απ’ όλα αυτά, μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να εκληφθούν οι

«υποσχέσεις» του υπουργού ότι υπάρχουν προβλέψεις ενίσχυσης του εισοδήματος των αλιέων

μέσω προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού και περιβάλλοντος. Δηλαδή στους ψαράδες των

1

περιοχών που παραδοσιακά ασκούσαν το επάγγελμά τους και που στο εξής θα ονομαστούν

«αλιευτικά καταφύγια» ή για το διάστημα που θα τους απαγορεύεται γενικά στις ελληνικές

θάλασσες να ψαρεύουν, θα τους δίνεται η δυνατότητα να απασχολούνται στον καθαρισμό

κάποιων παραλιών ή να… πηγαίνουν βαρκάδα τους τουρίστες που θέλουν να γευτούν το ελληνικό

φολκλόρ. Θα ζουν δηλαδή με επιδόματα φτώχειας και τα φιλοδωρήματα των τουριστών.

Κι όλα αυτά στο όνομα της προστασίας των ιχθυαποθεμάτων του Αιγαίου, επιχείρημα

άκρως υποκριτικό αλλά και προκλητικό, αν σκεφτεί κανείς ότι στην ακριβώς απέναντι πλευρά του

Αιγαίου, σε απόσταση αναπνοής δηλαδή από τα ελληνικά νησιά που στους Έλληνες αλιείς

επιβάλλονται όλοι οι παραπάνω περιορισμοί, οι Τούρκοι ψαράδες θα ασκούν ελεύθερα το

επάγγελμά τους αφού δεν δεσμεύονται από τους περιορισμούς της ΚΑλΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα 1991 – 2007 ο αλιευτικός στόλος της χώρας μας

μειώθηκε από τα 23.181 σκάφη στα 17.801, ποσοστό μείωσης 23,2%, ενώ από τότε μέχρι και στα

τέλη του 2012 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 16.000 περίπου. Την ίδια στιγμή, οι μονάδες

ιχθυοκαλλιέργειας από τις 220 που ήταν το 1995, έφτασαν τις 318 το 2008 και τις 330 το 2010,

ενώ σήμερα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 350, οι οποίες ανήκουν σε 80 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με

στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι 6 μεγαλύτερες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών συγκεντρώνουν τα 2/3 της

εγχώριας παραγωγής με το υπόλοιπο πλήθος μικρότερων μονάδων να χρησιμοποιούν τα εμπορικά

δίκτυα των «μεγάλων» για τη διάθεση της παραγωγής τους.

Τελειώνοντας συνάδελφοι, θέλω να σημειώσω ότι, σ’ αυτά τα μεγάλα τα στρατηγικά

ζητήματα για το κεφάλαιο, που προβλέπονται και σε αυτή την ΣΜΠΕ, ομονοείτε, συμφωνείτε

όλες οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, κεντροαριστεροί, κεντροδεξιοί και

Είναι πρόκληση όμως να «ερίζετε» και να «διαφωνείτε» τάχατες, στην πλάτη εξαθλιωμένων

τμημάτων του λαού μας, όπως είναι οι άστεγοι.

Γι΄αυτό έγινε τις προηγούμενες μέρες, που παίζατε θέατρο, για το από πού θα

προμηθευτείτε γραβιέρα μισό ευρώ τη μέρα, για μια 4μελή οικογένεια με την προϋπόθεση να μην

πιεί κανείς από την οικογένεια γάλα.

Γιατί αυτό αντιστοιχεί σε κάθε 4μελή οικογένεια το εξωφρενικό ποσό!!! των 200.000 ευρώ

που διατίθενται για 1.140 άστεγους, δηλαδή εξαθλιωμένους, για ένα 5μηνο με την

Προγραμματική Σύμβαση που υπογράψατε Περιφέρεια και Υπουργείο Εργασίας.

Γιατί αυτό αναλογεί στους εξαθλιωμένους από το ματωμένο κοινωνικό μέρισμα που

επετεύχθηκε το 2013.

Γιατί αυτό αναλογεί και με την περικοπή των ψίχουλων της Θεσσαλονίκης, που φαίνεται να

είναι η κατάληξη των περήφανων διαπραγματεύσεων που διεξάγει με τους θεσμούς-τρόικα η

σημερινή κυβέρνηση.

Και είναι θέατρο και εμπαιγμός συναδέλφισσες και συνάδελφοι να εμφανίζεται η κα.

Νικολάκου να διαφωνεί εκ των υστέρων με επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

και να τρέχει πίσω από την κα. Εύη Τατούλη που διαφωνεί κι αυτή με την Περιφέρεια και με την

προηγούμενη κυβέρνηση. Αλήθεια γιατί τα θυμήθηκε τώρα όλα αυτά;

Είναι κάλπικες οι κόντρες μα τον κ. Κεγκέρογλου γιατί είναι στα πλαίσια διαχείρισης μιας

άθλιας αντιλαϊκής πολιτικής.

Και γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε την ΣΜΠΕ.

Leave a Reply