Το Επιμελητήριο Κορινθίας διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσφατα
δημοσιεύματα για δήθεν ανάμιξη του πρώην Προέδρου Βασίλη
Νανόπουλου σε Οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Επιμελητήριο .