Επικαιρότητα

To Εγγυητικό Κεφάλαιο ασφαλιστηρίων Ζωής.(Άρθρο του Στ. Χατζησταυράκη)

Οι πρόσφατες ανακλήσεις των αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οδήγησε στην ανάγκη σύστασης ενός ν.π.ι.δ. που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας που πηγάζουν από συμβάσεις ασφάλισης ζωής και με την ιδιότητα, «του ειδικού εκκαθαριστή» προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.

Εάν αυτό δεν γίνει εφικτό, τότε προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών.

Η αποζημίωση αυτή θα είναι το 100% της ασφαλιστικής απαίτησης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τις 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο ασφάλισης ζωής για τις παροχές στη λήξη ή στις εξαγορές και τις 60.000 ευρώ στις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.

Οι αρμοδιότητές του προσομοιάζουν αυτές του γνωστού Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, το οποίο αναλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων σε ειδικές περιπτώσεις ατυχημάτων με σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές στις οποίες δε μπορεί να εφαρμοστεί ο καθιερωμένος τρόπος αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία. (Ανασφάλιστα αυτοκίνητα , πτώχευση ασφαλιστικής εταιρίας , κ.α.)

Μοναδικοί πόροι χρηματοδότησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι ασφαλιζόμενοι πελάτες αυτών, οι οποίοι συμμετέχουν κατά 50% έκαστος στην καταβολή εισφοράς που υπολογίζεται επί των ετήσιων ακαθάριστων καταχωρημένων ασφαλίστρων κλάδου ζωής.

Το ύψος της εισφοράς αυτής καθορίζεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και μπορεί να φθάσει μέχρι το 1,5% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων.

Είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό σύμμαχο στην προστασία του καταναλωτή από ανεξέλεγκτες και δυσμενείς καταστάσεις όπως αυτές του (πολύ) πρόσφατου παρελθόντος .

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close