Ο δήμαρχος Κορινθίων μας ενημέρωσε για τις ιδέες που πήραν για επενδύσεις των δήμων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά το ταξίδι τους στο Μοναχο