Τα θέματα του ΔΣ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για τις 30 Οκτώβρη

0

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου –
Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 &
ΩΡΑ 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα:
1. Βράβευση υπαλλήλου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης κ. Σοφίας Φιλιππάκη για τη
διάκρισή της στους αγώνες στίβου βετεράνων αθλητών.
2. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.210
3. Έγκριση μελέτης και υποβολής της για χρηματοδότηση στην αρ 2204/12-9- 2017 –
Κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣΣΑ: 4.3.4./ΕΥΔΠ-92 (1 η ) της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έργο ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ
ΠΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ΄΄.
4. Έγκριση μελέτης και υποβολής της για χρηματοδότηση στην αρ 2204/12-9- 2017 –
Κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣΣΑ: 4.3.4./ΕΥΔΠ-92 (1 η ) της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έργο ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ – ΡΕΘΙ΄΄.
5. Έγκριση μελέτης και υποβολής της για χρηματοδότηση στην αρ 2204/12-9- 2017 –
Κωδ. Πρόσκλησης ΟΠΣΣΑ: 4.3.4./ΕΥΔΠ-92 ( 1η ) της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για το έργο ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ΄΄.
6. Αποδοχή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.
HELLA
S

ISO 9001:2008
7. Έγκριση 90/2017 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. περί επιμήκυνσης των ήδη
χορηγηθέντων δανείων σύμφωνα με την υπ αρ (0)113759.-17 εγκ του ΤΠΔ –
Παροχή συναίνεσης – εγγύησης του Δήμου.
8. Έγκριση αρ 38/2017 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. για επιμήκυνση των δανειακών
υποχρεώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. – Παροχή συναίνεσης – εγγύησης του Δήμου.
9. Έγκριση αρ 82/2017 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. περί τροποποίησης Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας.
10. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ.
11. Ανάκληση αρ 160/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί ακύρωσης δημοπρασίας
έργου ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΟΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ΄΄.
12. Μεταφορά η μη διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες
Λογαριασμών No 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και No 260-Ταμειακής
Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
13. Αίτημα για παραχώρηση στο Δήμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού ΟΣΕ τοπικής
κοινότητας Συκέας.
14. Συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στην «Αμφικτυονία Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων»,
15. Αίτημα για τροποποίηση του ν. 4039/2012 ΄΄ Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση
με κερδοσκοπικό σκοπό΄΄, όπως ισχύει.
16. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση.
17. Περί υπογραφής σύμβασης για τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών
(P.O.S.) και υπηρεσιών τύπου web-banking.
18. Αίτημα κ. Πειρασμάκη Χριστίνας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στον
οικοδομικό συνεταιρισμό υπαλλήλων ΔΕΗ στην τοπική κοινότητα Μελισσίου.
19. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. νομικού προσώπου ΄΄Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ΄΄.
20. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. νομικού προσώπου ΄΄Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ΄΄.
21. Αίτημα παραίτησης κ. Σπανογιάννη – Αδάμ Ευαγγελίας από μέλος του Δ.Σ. της
ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.- Ορισμός νέου μέλους.
22. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το σχολικό έτος 2018-2019.
23. Περί ονομασίας δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Μελισσίου.
24. Αίτημα κ.Μαυραγάνη Γεωργίου του Κων/νου για έγκριση σήμανσης εισόδου – εξόδου
και απαγόρευσης στάθμευσης της εισόδου parking της οικίας του στην οδό Ασπασίας
Κρινάκου 27 και πλατεία Αγίου Μακαρίου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
25. Αίτημα κ. Τερζοπούλου Αναστασίας για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
έμπροσθεν της οικίας κ. Νίκου Τσαγρή στην επαρχιακή οδό προς Γελινιάτικα στην
τοπική κοινότητα Συκιάς.
26. Έγκριση αρ 108/2017 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί
έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2017.
27. Έγκριση αρ 103/2017 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί
τροποποίησης προϋπολογισμού.

ISO 9001:2008
28. Έγκριση αρ 110/2007 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί
τροποποίησης προϋπολογισμού.
29. Έγκριση αρ 118/2017 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί
ψήφισης Ο.Ε.Υ.
30. Έγκριση αρ 117/2007 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί
καθορισμού διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης.
31. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την προμήθεια ΄΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ΄΄.
32. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την υπηρεσία ΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ΄΄.
33. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την υπηρεσία ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ΄΄.
34. Τροποποίηση προϋπολογισμού .
35. Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ν.
Κορινθίας.
36. Αίτημα κ. Τομαρά Αλέξανδρου για χορήγηση άδειας πωλητού λαϊκών αγορών ως
παραγωγού.
37. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης 1 στύλου και 1
φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Λαγκαδέϊκων.
38. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης 2 στύλων και 2
φωτιστικών σωμάτων στην τοπική κοινότητα Δερβενίου.
39. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη παροχής ΦΟΠ στην τοπική κοινότητα
Παναριτίου.΄
40. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη παροχής ΦΟΠ στην τοπική κοινότητα
Γελινιάτικων.
41. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και 1 ου ΠΚΝΤΜΕ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
43. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
44. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ.
45. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
46. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
47. Έγκριση ΠΟΠ έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Leave a Reply