Οι πιο κάτω υπογραφόμενοι σύλλογοι: ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννου Κιάτου, ο
Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Κιάτου « ΟΙΚΟΖΩΗ », ο Οικολογικός Σύλλογος
Κορινθιακού Κόλπου « ΟΙΚΟ.ΣΥΛ.ΚΟ », η Οικολογική Κίνηση Κορινθίας και η Περιβαλλοντική
Κίνηση Κορινθίας, σε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ τους, απεφάσισαν και καλούν τους κατοίκους και
τους έχοντες νόμιμο συμφέρον των περιοχών: Αγίου Ιωάννου Κιάτου, της ευρύτερης περιοχής της
Ανατολικής Τραγάνας, της αγροτικής περιοχής Λάκκοι Βασιλικού, της περιοχής Κανελλοπούλου και
γενικότερα όλους όσους ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της πόλης του Κιάτου και την προστασία
του Κορινθιακού Κόλπου, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10: 30 π.μ, στο κυλικείο
του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου προκειμένου να αναπτυχθούν, να συζητηθούν και να γίνουν
προτάσεις στα πιο κάτω θέματα:

 1. Προβλήματα κλοπής αγροτικών προϊόντων και ασφάλειας – προστασίας του πολίτη

 2. Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού και αντιμετώπισης της επιβάρυνσης περιβάλλοντος
  από την φημολογούμενη κατάληξη των λυμάτων δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου
  Βέλου – Βόχας.

 3. Δυσμενείς επιπτώσεις και κίνδυνοι από την κατασκευή αποθήκης καυσίμων εντός του
  χώρου του βιολογικού σταθμού.

 4. Επαναδραστηριοποίηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του Ασωπού ποταμού.

 5. Διαπλάτυνση της οδού Γεωργίου Γιαννόπουλου.

Οικονομίδης Ιορδάνης: Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου Κιάτου

Κελλάρης Βασίλειος: Πρόεδρος Οικολογικού Συλλόγου Κορινθιακού Κόλπου « ΟΙΚΟ.ΣΥΛ.ΚΟ »

Στάμος Κων/νος: Πρόεδρος Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Κιάτου « ΟΙΚΟΖΩΗ »

Παλαμάρης Γεώργιος: Διαχειριστής της Οικολογικής Κίνησης Κορινθίας

Πούλος Παναγιώτης: Διαχειριστής της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κορινθίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here