Ξενίζει η τοποθέτηση του επικεφαλής της Ε.ΣΥ που καλεί τους πάντες να πληρώσουν τα χρέη τους…