Σκέψεις για διαφορετική αντιμετώπιση των νέων καταθεσεων

0

Την υιοθέτηση διαφοροποιήσεων στην μεταχείριση μεταξύ υφιστάμενου και νέου χρήματος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων των capital controls προτείνουν παράγοντες των Βρυξελλών.

image

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εν λόγω πηγές αναφέρουν πως θα έπρεπε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ νέου και παλαιού χρήματος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, κατά το πρότυπο που ακολουθήθηκε από την πρώτη ημέρα επιβολής αντίστοιχων περιορισμών στην Κύπρο, στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαφοροποίηση αυτή επί της ουσίας θα έθετε εκτός κεφαλαιακών περιορισμών οποιαδήποτε νεοεισερχόμενα κεφάλαια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα ενίσχυε την τάση επιστροφής καταθέσεων.
Αντίστοιχα, θα υποβοηθούσε τη λειτουργία σειράς επιχειρήσεων, με αιχμή τον τουριστικό κλάδο, και θα τερμάτιζε πρακτικές καταφυγής στη χρήση τραπεζικών εργαλείων (POS) που προσφέρουν όμορες βαλκανικές χώρες της ευρωζώνης.
Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών στην Ελλάδα χρονολογείται από 28.6.2015 λόγω τραπεζικής αργίας και τυπικώς από 18.07.2015, αν και έκτοτε υπήρξε μερική χαλάρωση, σε επιμέρους πτυχές τους.
Βάσει του καθεστώτος που υφίσταται σήμερα, εφόσον υπάρξει κεφαλαιακό έμβασμα από το εξωτερικό και πιστωθεί στην Ελλάδα, αυτό μπορεί είτε να επανεξαχθεί, είτε να γίνει ανάληψη του σε ποσοστό έως 10%.

Το δημοσίευμα του ΑΠΕ προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω πρότασης και αναμένονται περαιτέρω διευκρινήσεις επί του περιεχομένου του.
Δεδομένου ότι σήμερα για τα εισερχόμενα από το εξωτερικό κεφάλαια δεν μπορούν να εκταμιευθούν στο σύνολό τους αλλά διέπονται από τους περιορισμούς των capital controls (αναλήψεις 420 ευρώ την εβδομάδα) η πρόταση των ευρωπαϊκών θεσμών θα μπορούσε να αναφέρεται στην πλήρη ανάληψη του ποσού που προέρχεται από έμβασμα εξωτερικού, κάτι που όμως πρέπει να διευκρινιστεί.

πηγη

Leave a Reply