2015-01-20 15.59.15Παρουσία του προέδρου του κόμματος κ. Απ. Γκλέτσου παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτειο του κόμματος Τελεία παρουσία πολλών υποστηρικτών.