Ασταμάτητο τρέξιμο για τα συνεργεία της ΔΕΗ που κάνουν ηρωικές προσπάθειες.