Ο δήμαρχος Κορινθίων μας ενημέρωσε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για την αξιοποίηση των νερών του βιολογικού για άρδευση ώστε να βοηθηθούν οι αγρότες της περιοχής.