Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του ΠΑΑ 2014 – 2020 η εξειδίκευσή του ανά Περιφέρεια»

0

Την ανάγκη εξειδίκευσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανά Περιφέρεια πρόταξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στην τοποθέτησή του στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ στο Ναύπλιο τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πας με οριζόντιες πολιτικές για να δημιουργήσεις κίνητρα για μια ευρεία ανταγωνιστικότητα και για τη δημιουργία καλών πρακτικών, που θα ανεβάσει τον πήχη της ανταγωνιστικότητας από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από θεσμικό παράγοντα σε θεσμικό παράγοντα, από τους ίδιους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς που είναι οι υποδοχείς αυτού του προγράμματος».

Ο κ. Τατούλης χαρακτήρισε λάθος την εκχώρηση του προγράμματος σε μια οριζόντια λογική, γιατί αυτό περιορίζει τις δυνατότητες που έχει η κάθε δομή ώστε ανταγωνιστικά και ολοκληρωμένα να δει τις δικές της προτεραιότητες.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε επίσης στην ενδογενή αδυναμία των προγραμμάτων που δεν είχαν στοχεύσεις ούτε ποσοτικές, ούτε ποιοτικές και δεν υπάρχει ένας κανόνας αξιολόγησης της προσπάθειας. «Οι αναθεωρήσεις των προγραμμάτων συνεπάγονται ότι υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός που αξιολογεί συνεχώς την πορεία του προγράμματος και διορθωτικά παρεμβαίνει με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές για να διορθώσει αυτές τις αδυναμίες».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Τατούλης στη μέριμνα που θα πρέπει να ληφθεί για τους ανθρώπινους πόρους. «Θα πρέπει να προσληφθούν ανθρώπινοι πόροι που θα ενισχύσουν αυτό το πρόγραμμα» δήλωσε σχετικά και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα ένταξης στο πρόγραμμα του νέου προτύπου της οργάνωσης των αγροτών. «Θα πρέπει οι ομάδες παραγωγών ή αυτό που έχει σχεδιάσει το ΥΠΑΑΤ να έχει ένα κίνητρο για να κατευθυνθεί στην υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής. Αυτή τη στιγμή άλλωστε έχει ένα πλεονέκτημα η χώρα μας. Να μπορέσει να ενσωματώσει και να αφομοιώσει μια νέα γενιά επιστημόνων και να τους εντάξει στην αγροτική επιχειρηματικότητα».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έθεσε επίσης το ζήτημα της μόχλευσης των ιδιωτικών πόρων στο πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες εφαρμοσμένες πολιτικές. «Δεν μπορούμε να κάνουμε αποσπασματική χρήση ενός προγράμματος, χωρίς ολοκληρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη του χώρου που θέλουμε να απευθυνθούμε. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη των εσπεριδοειδών, των κηπευτικών και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών χωρίς να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για αυτά».

«Ως ΕΝΠΕ συμφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν μιλάμε για μαξιμαλιστικά έργα, τα οποία δεν είναι ολοκληρωμένα και δεν προσφέρουν υπηρεσίες στην αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει σε αυτό το θέμα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό μοντέλο. Πολλά από αυτά τα έργα κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να κινηθούν και ως έργα ΣΔΙΤ. Οι κατηγορίες ότι με τον τρόπο αυτό ιδιωτικοποιούνται τα νερά δεν ευσταθούν σε καμία χώρα της Ευρώπης. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε πολλούς πόρους με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλότερο κόστος στον αγρότη και καλύτερη συντήρηση και λειτουργία αυτών των έργων υποδομής που πρέπει να κάνουμε» δήλωσε στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, είναι μια περιφέρεια που στηρίζεται στην αγροτική της οικονομία. «Η εκτίμηση είναι ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για τη βελτίωση της αγροτικής οικονομίας είτε στην παραγωγή, είτε στην τυποποίηση ή μεταποίηση, κάνοντας χρήση των «cluster» που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας θα δημιουργήσει μια υπεραξία στο αυξανόμενο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειάς μας».   

Ο κ. Τατούλης συσχέτισε τέλος την εφαρμογή του ΠΑΑ με το βασικό στόχο της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, τονίζοντας ότι «Η ανάπτυξη του αγροτικού προγράμματος για την Πελοπόννησο έχει το βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης της ερημοποίησης που μας απειλεί ευθέως πλέον, δεδομένου του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος της υπαίθρου». 

Leave a Reply