Περιφέρεια επίσημα από Κορινθία ενσωμάτωση 87.42%

0

Ενσωμάτωση
Τελευταία Ενημέρωση
27-05-2019 10:49:30
Σε 278 από 318 87,42%
Εγγεγραμμένοι 123.567
Ψήφισαν 79.169 64,07%
Έγκυρα 74.129 93,63%
Άκυρα 3.042 3,84%
Λευκά 1.998 2,52%
Αποχή 44.398 35,93%

Leave a Reply