Με παρέμβαση της Συμμαχίας Πολιτών ο Δήμος Κορινθίων διεκδικεί μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ σε τοπικά διαμερίσματα

1

Μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ σε τοπικά διαμερίσματα του Στεφανίου και του Αγιονορίου λόγω της εγκατάστασης των μονάδων παραγωγής στην περιοχή. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή και έτσι ο Δήμος θα διεκδικήσει μείωση στα τιμολόγια των κατοίκων στις περιοχές αυτές.

Απάντηση