Παράταση της απόσυρσης ΙΧ για 1 χρόνο και άλλες 3 αλλαγές από το υπουργείο Οικονομικών

0

Παράταση της απόσυρσης ΙΧ για 1 χρόνο και άλλες 3 αλλαγές από το υπουργείο Οικονομικών

Μετά το «πάγωμα» για δυο χρόνια, μέχρι τέλος του 2016, το υπουργείο Οικονομικών με νομοθετικές διατάξεις που προωθεί καταργεί την έννοια του «επαγγελματία επενδυτή», παρατείνει για ένα ακόμη χρόνο τα κίνητρα της απόσυρσης οχημάτων ενώ αυξάνει από 60 σε 90 ημέρες το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να εξεταστεί μια προσφυγή από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα με τροπολογίες που επεξεργάστηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης και αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή: 1.Καταργείται η έννοια του «επαγγελματία επενδυτή» που υπό προϋποθέσεις οδηγούσε στην επιβολή φόρου με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για να θεωρηθεί ένας επενδυτής «επαγγελματίας» θα πρέπει σωρευτικά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: – Να έχει πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο τουλάχιστον δέκα χρηματιστηριακές συναλλαγές, συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, ανά τρίμηνο, στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων και – Η αξία χαρτοφυλακίου του φορολογούμενου, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν τίτλους, να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, σε μία τουλάχιστον χρονική στιγμή στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων. Αλλαγές αναμένονται με άλλες διατάξεις της τροπολογίας και αναφορικά με το φόρο υπεραξίας. Θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού κερδών – ζημιών για όλα τα επενδυτικά προϊόντα . 2. Παρατείνονται τα κίνητρα απόσυρσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2015. Αφορούν αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001. 3. Καταργείται το τεκμήριο αυτοπαράδοσης για απούλητα ακίνητα. 4. Αυξάνεται από τις 60 στις 90 ημέρες το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί μια ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών.

Leave a Reply