Το σχέδιο για τη δημιουργία κοινωνικών δομών και ένταξη τους σε αυτές και της Κορινθίας ανακοίνωση σε συνέντευξη του στο ekorinthos ο Απόστολος Παπαφωτίου.  Ο σκοπός είναι η δημιουργία ολοκληρωμένη δομών δήλωσε ο κ. Παπαφωτίου που θα συμπληρωσουν τις υπάρχουσες. Αυτό που θα ξεχωρίζει τις δομές στης Περιφέρειας είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων με λιγότερα ενοίκια χωρίς ρουσφετολογικες προσλήψεις.