Όχι, να το παινευτούμε αλλά εμείς στην πόλη μας έχουμε τις ομορφότερες……..

0

Όχι, να το παινευτούμε αλλά εμείς στην πόλη μας 
έχουμε τις ομορφότερες……..μουτζούρες-συνθήματα 
και σε κεντρικά σημεία αλλά σχεδόν κανένας 
δεν δείχνει δυσαρεστημένος……………
Συνηθίσαμε;

Απάντηση