Οριστικά αποτελέσματα εκλογών 2015

0
149 36,34 %
76 27,81 %
17 6,28 %
17 6,05 %
15 5,47 %
13 4,75 %
13 4,68 %
2,46 %
1,79 %
1,77 %
1,03 %
0,64 %
0,49 %
0,13 %

Απάντηση