Όμορφα, στο μάτι, αλλά δεν τσουλάνε εύκολα.

0
Μπορεί να είναι όμορφα, στο μάτι, αλλά δεν………..
…….. τσουλάνε εύκολα όπως από εργαζομένους,
 στην καθαριότητα, έχουμε ακούσει.
Ευτυχώς, από ότι μας είπαν δεν αγόρασαν πολλά.

 

Απάντηση