Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλατείας και του αναψυκτηρίου στον οικισμό του Αλαμάνου Αθικίων.

0

Το έργο αφορούσε την κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου και ετοιμόρροπου παλιού

ελαιοτριβείου στο κέντρο του χωριού, την δημιουργία πλατείας και την κατασκευή

κτιρίου που χρησιμοποιείται ήδη ως αναψυκτήριο και μοναδικός χώρος

συγκέντρωσης των κατοίκων του οικισμού.

Διατηρήθηκαν τα χαρακτηριστικά του ελαιοτριβείου με τις μεγάλες πέτρες και τον

μηχανισμό παραγωγής του λαδιού , πριν την περίοδο της μηχανικής έκθλιψης των

ελιών, για να θυμούνται οι νεότερες γενιές τον παλιό τρόπο παραγωγής του λαδιού.

Ήδη η Οικονομική Επιτροπή στη τελευταία συνεδρίασή της ενέκρινε τη τελευταία

πίστωση 12.735 € για τις τελευταίες συμπληρωματικές εργασίες

Απάντηση