συνεται

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεγάλες προσπάθειες για να σωθεί η μοναδική συνεταιριστική Τράπεζα στην Πελοπόννησο, αλλά διαχρονικές ευθύνες με ατέλειες, αδυναμίες των Διοικήσεων, δεν έφεραν θετικά αποτελέσματα.

Παρά το κλείσιμο όμως της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, η κυβέρνηση απέδειξε για άλλη μια φορά πως οι δύο βασικές της προτεραιότητες, να μην χαθούν οι καταθέσεις και οι θέσεις εργασίας είχαν θετική έκβαση.

Αφού διασφαλίστηκαν οι καταθέσεις, διασφαλίστηκαν και όλες οι θέσεις εργασίας. Με μεγάλη ικανοποίηση σήμερα ανακοινώνουμε πως το σύνολο των εργαζομένων θα απορροφηθούν από την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής της έχει κάνει ξεκάθαρο πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και το δημόσιο συμφέρον σε αντίθεση με τις πρηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες δεν φρόντισαν να αποκαταστήσουν τους εργαζόμενους σε ανάλογες περιπτώσεις.

Κόρινθος 19/2/2016

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας