Όλες οι αλλαγές που περιέχει το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ

0

του Αναστάσιου Λυμπερίου
Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1123/2016 που εξέδωσε η ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 2629/Β/24.8.2016) αναφορικά με το τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι Α.) – πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων ετών, το νέο εκκαθαριστικό περιέχει νέες πληροφορίες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τόσο στον πίνακα των κτισμάτων όσο και στον πίνακα των γηπέδων.

Ο συμπληρωματικός φόρος στα αγροτεμάχια που πήρε αναστολή για φέτος λόγω τεχνικών δυσκολιών και του κινδύνου να εκδοθούν εξωπραγματικά εκκαθαριστικά που θα εξέθεταν το υπουργείο Οικονομικών, επανέρχεται οριστικά στο νέο εκκαθαριστικό, επιβεβαιώνοντας έτσι με το ποιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ που θα επιβληθεί από τον επόμενο χρόνο ήρθε για να παραμείνει στα αγροτεμάχια και σε όλες τις εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις.
Αναλυτικότερα στη νέα μορφή του εντύπου ενδιαφέρον έχουν οι προσθήκες που βρίσκονται στον Πίνακα 2 όπου δηλώνονται οι εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις (όπως είναι τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, τα χωράφια, οι βοσκότοποι, οι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις κα) και προστέθηκαν δύο νέες στήλες με αύξοντα αριθμό 25 και 26 οι οποίες αφορούν στην Αρχική ή Ειδική Βασική Αξία (ΑΒΑ ή ΕΒΑ) κάθε εκτός σχεδίου έκτασης. Εκεί θα εμφανιστεί ουσιαστικά η αντικειμενική αξία κάθε αγροτεμαχίου βάση της οποίας θα υπολογιστεί και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ το επόμενο έτος.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τη Στήλη 25 (αρχική Βασική Αξία κύριου φόρου) και τη Στήλη 26 (αρχική βασική αξία ή ειδική βασική αξία συμπληρωματικού φόρου), οι οποίες αφορούν στην Αρχική ή Ειδική Βασική Αξία (ΑΒΑ ή ΕΒΑ) κάθε εκτός σχεδίου έκτασης. Εκεί θα εμφανιστεί ουσιαστικά η αντικειμενική αξία κάθε αγροτεμαχίου βάση της οποίας θα υπολογιστεί και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ τον επόμενο χρόνο. Παράλληλα προστέθηκε η πολύ σημαντική πληροφορία της έκπτωσης, σε όσους την δικαιούνται. Στον πίνακα 1 στον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των κτισμάτων και των οικοπέδων, έχουν προστεθεί 4 νέες στήλες. Η πρώτη αφορά την ένδειξη Α.Π.Α.Α. (Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων)και οι υπόλοιπες τρεις αφορούν πληροφορίες για την βάση υπολογισμού του φόρου (τιμή ζώνης, συνολική τιμή εκκίνησης οικοπέδου και τιμή εκκίνησης Τ.Ε.).

Σημειώνουμε ότι και στους δύο νέους πίνακες των ακινήτων έχει προστεθεί αύξουσα αρίθμηση για τα ακίνητα, καθώς και αρίθμηση σε κάθε πληροφοριακή στήλη.

Οι πληροφορίες για την θέση του ακινήτου οι οποίες εμφανίζονταν στο παλιό εκκαθαριστικό (Νομός, Δήμος, Οδός ή Θέση), έχουν συγχωνευτεί πλέον σε μία μόνο στήλη με την ονομασία : Διεύθυνση Ακινήτου.

Τέλος κάτω από του πίνακες στη νέα μορφή του έντυπου εκκαθαριστικού έχει προστεθεί ο ΣΤ’ πίνακας που αφορά τα στοιχεία πληρωμής φόρου (Ποσό εφάπαξ πληρωμής, Ταυτότητα οφειλής και δόσεις)​
Να σημειωθεί επίσης ότι ενόψει της επιβολής συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στις εκτός σχεδίου εκτάσεις πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους από την αρχή του επόμενου έτους να προχωρήσουν χωρίς πρόστιμο σε διορθώσεις και τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών των εκτός σχεδίου εκτάσεις που διαθέτουν (πίνακας 2 του Ε9).
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με δόσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016 για το έτος 2016 έχει ως εξής: η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.​​
*ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας
tasoslimp@yahoo.gr

Leave a Reply