Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία των Locomondo στην Κόρινθο.