Ο Λάμπρος Μπούκλης ανέλαβε σύμβουλος αμισθι στο Δήμο Ξυλοκάστρου

0

image

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Ηλίας Ανδρικόπουλος
με Απόφασή του, σήμερα 16.6.2015, (και σύμφωνα με το άρθρ.58 του Ν.3852/10) ορίζει ως άμισθο Σύμβουλο του, σε θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, τον κ. Λάμπρο Μπούκλη του Ηλία, Φυσικό-Msc Περιβάλλον.

Ο κ. Μπούκλης διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στα θέματα αυτά και καλείται να συνδράμει το Δήμαρχο στις αυξημένες απαιτήσεις που παρουσιάζονται για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών-προτάσεων.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου είναι και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ.

Leave a Reply