Δηλώσεις του υποψηφίου Περιφερειακού συμβούλου με τον Παναγιώτη Νίκα