Τη θέση του Διευθυντή Αστυνομίας Κορινθίας αναλαμβάνει, ο Κορίνθιος Χαράλαμπος Τετράδης μετά την προαγωγή του Υποστράτηγου Σπ. Σκλάβου ως Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων.