Νέο ΕΣΠΑ δίνει στους πτυχιούχους τη δυνατότητα να ανοίξουν ή να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους 

0

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ξεκινά σε λίγες μέρες δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους αποκλειστικά να χρηματοδοτηθουν με ένα αρκετά σοβαρό πόσο για τη λειτουργία της επιχείρησης του. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ακόμα και πάγια έξοδα όπως ρεύμα και ασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες από τον κ. Μπαζιωτοπουλο που προσφέρει υπηρεσίες για την δημιουργία φακέλου για ένταξη το πρόγραμμα. 

Leave a Reply