Νέα παρέμβαση του ΙΝΚΑ Κορινθίας για την κατάσταση με τα χόρτα στις γραμμές ΟΣΕ

0

TSEKE  Μετά  από επιστολές πολλών καταναλωτών και αυτοψία στο τμήμα της μετρικής γραμμής μεταξύ ΣΣ Κορίνθου-Βρυσούλα-ΣΣ «Προαστιακού» Κορίνθου, παρεμβήκαμε στον ΟΣΕ, την ΓΑΙΑΟΣΕ, τον  Δήμο Κορινθίων κλπ για την ανάγκη προσεκτικού καθαρισμού του χώρου, αφού είναι σε άθλια κατάσταση και να υπάρξει επαναλειτουργία της γραμμής μεταξύ ΣΣ Κορίνθου-«Προαστιακού» Κορίνθου ώστε οι περιοίκοι της γραμμής να ζουν σ’ ένα υγιεινό περιβάλλον και να σταματήσει η ταλαιπωρία των επιβατών.

Ως σήμερα, μας απέστειλε επιστολή ο Δήμος Κορινθίων ότι «εξετάζεται» το θέμα, ο ΟΣΕ δεν έχει απαντήσει, ενώ η ΓΑΙΑΟΣΕ αρνήθηκε τις ευθύνες της επικαλούμενη το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας της.

το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας της ΓΑΙΑΟΣΕ και του ΟΣΕ όμως (ν.3891/2010), προβλέπει:

«…Αρμοδιότητες ΟΣΕ… ο ΟΣΕ ασκεί τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει ιδίως την ευθύνη… συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής… Στις αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται:… η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων… ως εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που αποτελούν την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή νοούνται τα εξής:… χωματουργικά, ιδίως επιχώματα, τάφροι, αύλακες και οπές αποστραγγίσεως, κτισμένες τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως… επιδομές, ιδίως σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές και αντιτροχιές, στρωτήρες, διαμήκεις στρωτήρες, μικρά εξαρτήματα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαμβανομένου και του αμμοχαλίκου…».

Από τα παραπάνω συνάγεται με σαφήνεια και πληρότητα ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως και ο ΟΣΕ, έχουν την ΠΛΗΡΗ ευθύνη να διενεργούν συντήρηση στα παραπάνω τμήματα, στην έννοια δε της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται σαφώς η τακτική αποψίλωση και ο καθαρισμός από τα αγριόχορτα και τα σκουπίδια.

Επιπλέον, το τμήμα της μετρικής σιδ. Γραμμής μεταξύ Μετρικού ΣΣ Κορίνθου-ΣΣ Κορίνθου (προαστιακός), ως και το τμήμα μεταξύ Μετρικού ΣΣ Κορίνθου-Λουτρακίου-Ξυλοκάστρου είναι υπό κήρυξη ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ λόγω της μεγάλης του ιστορικής-αρχιτεκτονικής του αξίας, οπότε και προστατεύεται σαν να ήταν ήδη κηρυγμένο ως διατηρητέο κατά τις σαφείς διατάξεις του Αρχ. Νόμου, γεγονός ΗΔΗ γνωστό σε ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΣΕ.

Παρεμβήκαμε εκ νέου σε ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΣΕ, όπως και στον υπουργό μεταφορών, απαιτώντας σεβασμό του νόμου και του δικαιώματος των περιοίκων να απολαμβάνουν ασφαλές και καθαρό περιβάλλον.

Υπενθυμίσαμε σε ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΣΕ ότι η τακτική αποψίλωση και καθαρισμός από τα αγριόχορτα και τα σκουπίδια στα παραπάνω τμήματα, σαφώς κοστίζει λιγότερο από 3500€ ετήσια που δαπανώνται για αγορές επίπλων και ότι η αξία της μετρικής γραμμής από το Λουτράκι έως το Ξυλόκαστρο ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 εκατ. Ευρώ, οπότε επιβάλλεται η προστασία της και η επαρκής της φύλαξη.

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας προστατεύει τους καταναλωτές και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, προσπαθεί να επιβάλει την εφαρμογή των νόμων.

Λυπάται για τις συνεχείς υπεκφυγές των αρμοδίων φορέων να πράξουν το καθήκον τους, γεγονός ακατανόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία.

Απάντηση