ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΝΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

0

image

Μια νέα μεγάλη επιτυχία του νομικού τμήματος του ΙΝΚΑ Κορινθίας στα πλαίσια του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Ο δανειολήπτης όφειλε 98.000 ευρώ και κατέβαλε μηνιαίες δόσεις 800 ευρώ. Με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, θα πληρώνει 205 ευρώ επί 19 χρόνια, δηλαδή συνολικά θα πληρώσει 46.000 ευρώ και θα γλυτώσει την 1η του κατοικία. Όμως, με την ίδια απόφαση εξαιρείται από την εκποίηση και οικόπεδο που είχε στην ιδιοκτησία του ο δανειολήπτης. Είναι η 2η απόφαση σε Ειρηνοδικείο της Κορινθίας που εξαιρείται και 2ο ακίνητο από την εκποίηση. Και η 1η απόφαση που εξαιρούσε 2ο ακίνητο δανειολήπτη, επίσης εκδόθηκε από δικηγόρο που συνεργάζεται με το νομικό τμήμα του ΙΝΚΑ.
Το ΙΝΚΑ Κορινθίας περιμένει όλους τους δανειολήπτες στα γραφεία του (Πειρήνης 20 Κόρινθος, τηλ 2741550411-6987256283 και Εθν. Αντίστασης 30 Κόρινθος, 2741072916) για να τους υποστηρίξει στην δύσκολη κατάσταση που περνάνε

Απάντηση