Νέα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στις 21.23

Νανόπουλος 14.210 62.28%

Πνευματικός 8.608 37.72%

Διάφορα 5602 ψηφιδελτια