Νανόπουλος: ΗΈκθεση Κορινθία 2016 στην Κόρινθο αν δεν υπάρξουν σκόπιμες καθυστερήσεις

1

13407192_10208519677763187_5397533187747382024_n

Με αφορμή  το Δελτίο Τύπου του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου σχετικά με την υλοποίηση της 7ης Πανελλήνιας έκθεσης «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» καθώς και σχόλια μερίδας του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, το Επιμελητήριο Κορινθίας προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρσης των όποιων παρεξηγήσεων διευκρινίζει  τα εξής :

1.- Το Επιμελητήριο Κορινθίας με το αριθμό 2470/6.5.2016 έγγραφο ζητά  από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου την απλή παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται όπισθεν της πλατείας Φλοίσβου , προκειμένου να διοργανώσει την 7η Γενική Εμπορική Πανελλήνια  Ένθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» για το χρονικό διάστημα από 5-9 Οκτωβρίου2016. Με βάση το αίτημα όπως περιγράφεται δεν χρειάζεται έγκριση ΓΕΝ και ΥΕΝ σύμφωνα με τη νομοθεσία .

2.- Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου  με την αριθμ 248/12.5.2016 πρόσκληση κάλεσε τα μέλη Επιτροπής Γνωμοδότησης Ν.2323/95 σε συνεδρίαση προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το ανωτέρω αίτημα του Επιμελητηρίου.

3.- Με το από 18/5/2016 πρακτικό τα μέλη της  Επιτροπής Γνωμοδότησης Ν.2323/95  γνωμοδοτούν ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση του χώρου (όπισθεν του αγάλματος του ΠΗΓΑΣΣΟΥ )3.300τ.μ. για την άσκηση   εκθέσεων ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που προβάλουν το λιμάνι και την πόλη της Κορίνθου.

4.- Με την αριθμ. 52/2016 (ΑΔΑ : ΩΚΒΙΟΞΛΜ-ΔΤ5) απόφαση το Διοικητικό  Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου  Κορίνθου εγκρίνει ομόφωνα το Πρακτικό της Επιτροπής Γνωμοδότησης Ν.2323/95 σύμφωνα με το οποίο δίνεται ωφέλιμος χώρος 3.300 τ.μ.  (όπισθεν του αγάλματος του ΠΗΓΟΑΣΟΥ )  για την άσκηση εκθέσεων ή   προς τα μέλη   εκθέσεων ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που προβάλουν το λιμάνι και την πόλη της Κορίνθου.

5.- Το Επιμελητήριο Κορινθίας με το αριθμ. 2871/2.6.2016 έγγραφό του ζητά από επιχειρήσεις διοργάνωσης εκθέσεων την υποβολή προσφοράς για το έργο κατασκευής της δομής της έκθεσης σε λυόμενη αίθουσα (τέντα).

6.Αναμενεται η έγκριση της αποκεντρωμένης περιφερειακής αυτοδιοίκησης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Κατόπιν αυτών το Επιμελητήριο Κορινθίας θεωρεί ότι σε  συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου και με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα προχωρήσει στην διοργάνωση της   7ης Πανελλήνιας έκθεσης «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2016» , οποία θα αποτελέσει σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός τόσο για την πόλη της Κορίνθου αλλά και γενικότερα για την Κορινθία- αν δεν υπάρξουν εμπλοκές και σκόπιμες καθυστερήσεις στην έκδοση των απαραιτήτων αδειών .

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. “με τον κύριο Παππά έχουμε μια πολύ καλή συνεννόηση” δήλωσε ο Νανόπουλος στη συνέντευξη στο επιμελητήριο για την έκθεση – Κύριε Νανόπουλε, ο Παππάς είναι ο ίδιος που στις δημοτικές εκλογές δήλωνε ότι οι εργασίες στο λιμάνι για την άφιξη των κρουαζιερόπλοιων θα γίνουν έγκαιρα και την άλλη ότι δεν μπορούν να έρθουν; είναι ο ίδιος που για τον καθαρισμό της μαρίνας κατηγορούσε τον Φαρμάκη και αμέσως μετά κατέθετε αγωγή εναντίον σας; είναι αυτός που εκλέγεται με τον Πνευματικό και σας πολεμά με την ίδια εμπάθεια στεκόμενος στο πλευρό του;

Απάντηση