Ο αντιδήμαρχος Κορινθίων Γ. Μουρούτσος μιλά για τα έργα στις γραμμές και τις επιχωματώσεις λέγοντας πως δε χρειάζεται ειδική άδεια για αυτού του είδους χωματουργικά και το καθάρισμα των γραμμών