Η ΜΟΜΑ ξεκινά τα έργα στο Δήμο Τρίπολης

0

Μετά από συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Δήμου Τρίπολης και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σήμερα 01-11-2016 υπεγράφη και παρελήφθη η τελική έγκριση Διάθεσης Μηχανημάτων Μηχανικού από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

moma

Σε απάντηση του εγγράφου του Δήμου Τρίπολης με Αρ. Πρωτ. 40680/15-09-2016, απεστάλη έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού με αριθμό Φ.660/147/273377, Σ.1191 και ημερομηνία 01-11-2016 στο Δήμο Τρίπολης, καθορίζοντας τα μηχανήματα τα οποία θα έρθουν, το χρονικό διάστημα που θα εργαστούν καθώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και πρέπει να καλυφθούν από την πλευρά του Δήμου Τρίπολης.

Τα μηχανήματα τα οποία θα λάβουν μέρος στην αποκατάσταση των ζημιών είναι τα εξής:

 1. 1 Προωθητής Γαιών
 2. 1 Εκσκαφέας Τάφρων
 3. 1 Ρυμουλκό Οχήματος
 4. 1 Ανατρεπόμενο Όχημα
 5. 1 Φορτωτή Γαιών
 6. 1 Όχημα M/S 240 GD

Οι προϋποθέσεις που αναγράφονται και πρέπει να καλυφθούν με μέριμνα του Δήμου είναι οι εξής:

 1. Η διαμονή και σίτιση του εμπλεκόμενου προσωπικού
 2. Η φύλαξη των μηχανημάτων ΜΧ, κατά τις μη εργάσιμες ώρες και μέρες.
 3. Η αποκατάσταση των ενδεχομένων βλαβών σε μηχανήματα – οχήματα που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών
 4. Η παρουσία δημοτικών υπαλλήλων για υπόδειξη εργασιών επί τόπου και αποφυγή πρόκλησης βλαβών σε δίκτυα
 5. Η υπόδειξη χώρου εναπόθεσης φερτών υλικών
 6. Η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων όπου απαιτηθεί.

Έτσι, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος προσπαθειών και πιέσεων από πλευράς Δημάρχου Τρίπολης κ. Δημήτρη Παυλή, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, η οποία δεν οφείλεται στο Δήμο Τρίπολης.

Ο Δήμος Τρίπολης και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη έτοιμους τους χάρτες επέμβασης και πραγματοποίησης εργασιών.

Ωστόσο ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία συνδράμει στην κάλυψη ορισμένων προϋποθέσεων, όπως ανακοινώθηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του Πε.Συ.

 

ΕΔΩ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΥΕΘΑ 15-09-2016

14937936 10210907871315087 1615556280 n

14885715 10210907871955103 1774422942 n

 

Απάντηση