Μηνυτήρια – αναφορά – κα­ταγγελία καέθεσε ο πρώ­ην δήμαρχος Αγίων Θεο­δώρων Τάσος Πέτρου κατά του δήμαρχου Κώστα Λογοθέτη και κατά παντός άλλου υπεύθυνου. Ο κ. Πέτρου γνώστης των πραγ­μάτων κι όχι μόνο (αφού έχει δι­ατελέσει δήμαρχος στους Αγίους Θεοδώρους) εδώ και αρκετούς μήνες ζητά στοιχεία από το δήμο Λουτρακίου σχετικά με την διαχεί­ριση τηςπρώην δημοτικής επιχεί­ρησης του δήμου Αγίων Θεοδώ­ρων (ΔΗΚΕΠΑΘ) μιλά με στοιχεία και αριθμούς που ένα έξυπνο μυαλό θα έμπαινε σε σκέψεις. Όμως επίμονα κάποιοι απο­κρύπτουν ή δε δίνουν στοιχεία. Δια­βάστε όλη τη μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Πέ­τρου και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας.
Είμαι πρώην Δήμαρχος του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώ­ρων Κορινθίας, που τώρα ανήκει στον Καλλικρατικό Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, στον οποίο Δήμαρχος είναι ο Κωνσταντίνος Λογοθέτης.
Μέχρι σήμερα με σειρά εγγράφων – αιτήσεων μου προς τον άνω Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Δέδε και τον πρώην Δήμαρχο του Δήμου Αγίων Θεοδώρων Γεώργιο Σοφία έχω ζητήσει στοιχεία σχετικά με την διαχείριση της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ), η οποία με από­φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, διαλύθηκε, χωρίς όμως να έχω λάβει μέχρι σήμερα καμιά απολύτως απάντηση. Συγκεκριμένα έχω ζητήσει να μου δοθούν : Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της άνω κοινωφελούς επιχείρη­σης του πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων, με τις οποίες
αποδέχθηκε δωρεά από την εταιρεία ΜΟΓΟΡ-ΟΙΛ, τον τρόπο διάθεσης και τους αποδέκτες του ποσού. Που διατέθηκε το ποσό των 27.000 €, που σύμφωνα
με πληροφορίες μου, εισέπραξε η ΔΗΚΕΠΑΘ από την επιχορήγηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Που διατέθηκε το ποσό των 309.936,69 € που εισέπρα­ξε η ΔΗΚΕΠΑΘ, το οποίο προέρχεται από την μίσθωση του ακινήτου (αλσύλλιο ΠΕΥΚΑΚΙΑ) στον Ευάγγελο Μπεγιαζή και για την είσπραξη του οποίου ποσού εγ­γράφως με έχει ενημερώσει ο πρώην Δήμαρχος Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Σοφίας .Συνημμένα υποβάλλω σειρά αιτήσεων
μου και άλλων εγγράφων σχετικά με την άνω υπόθεση, ήτοι: Το από 1 -1 -2003 υπόμνημα μου προς τον πρώην Δήμαρχο Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Σοφία. Την από 19-10-2010 αίτηση μου προς τον πρώην Δήμαρχο Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Σοφία. Το από 19-1 1 -2010 έντυπο ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ μου προς τον πρώην Δήμαρχο Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Σοφία.
Το μ’ αριθμ. πρωτ. 6073/22-1 1 -2010 έγγραφο απάντηση του Δήμου Αγίων Θεοδώρων, που υπογρά­φει ο δήμαρχος και από το οποίο προκύπτει
το ποσό των 309.936,69 € που εισέπραξε η ΔΗΚΕΠΑΘ από την μίσθωση του ακινήτου (αλσύλλιο ΠΕΥΚΑΚΙΑ).Την από 23-6-201 1 αίτηση μου προς το Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων για την χορήγηση στοιχείων. Την από 17-8-201 1 αίτηση μου προς τον Αντιδή­
μαρχο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων και πρώην διευθυντή της ΔΗΚΕΠΑΘ κ. Δημήτριο Κων. Δέδε για παροχή στοιχείων και πληροφοριών.
Την από 7-10-201 1 διαμαρτυρία μου προς τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη για την άρνηση παροχής των αιτουμένων στοιχείων. Την από 10-10-2011 αναφορά – αίτηση μου προς τον Δήμαρχο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη, σχετικά με το εν λόγω θέμα και την επιστολή δήθεν εργολάβου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Loutraki pres του δημοσιογράφου Πάνου Ηλιακόπουλου. Το μ’ αριθμ. πρωτ. 161/7-12-2011
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κλ. προς τον Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, με το οποίο τον καλούν
να δοθεί απάντηση στην αίτηση μου. Την από 25-11 -201 1 απάντηση μου προς την Απο κεντρωμένη -Διοίκηση Πελοποννήσου κλ. για παροχή
πρόσθετων στοιχείων μου.Το από 17-2-201 2 έντυπο ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ μου προς τον Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων
κ. Κων. Λογοθέτη. Το μ’ αριθμ. πρωτ. 361 /7-2-2012 έγγραφο της Απο­κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κλ. προς τον Δήμαρχο
Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, με το οποίο τον καλούν να δοθεί άμεση απάντηση στην αίτηση μου. Την από 13-3-2012 νέα αναφορά -αίτηση μου προς τον Δήμαρχο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώ­ρων, κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη, για παροχή στοιχείων και ενημέρωσης σχετικά με την άνω υπόθεση και επιπροσθέτως πόσα έργα εκτελέστηκαν , σε ποιους εργολάβους ανατέθηκαν, με ποιες διαδικασίες και από
πού χρηματοδοτήθηκαν αυτά τα έργα από το 2003 και μέχρι το κλείσιμο της ΔΗΚΕΠΑΘ. 14. Το μ’ αριθμ. πρωτ. 689/30-3-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κλ. προς τον Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, με το οποίο τον καλούν για άλλη μία φορά να δοθεί άμεση απάντηση στην αίτηση μου.
Επειδή από τους εργαζόμενους της άνω δημοτικής επιχεί­ρησης έχουν γίνει επωνύμως καταγγελίες για κακοδιαχείρι­ση και πολλά φημολογούνται για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της άνω δημοτικής επιχείρησης, με αποτέλεσμα να λέγεται ευρέως πλέον στους κατοίκους του δήμου μας, ότι η διάλυση της άνω επιχείρησης αποφασίστηκε για τον λόγο αυτό και προς αποφυγή αποκάλυψης οικονομικών και διαχειριστικών σκανδάλων.
Επειδή μέχρι σήμερα η συστηματική άρνηση του Δημάρ­χου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων να μου παράσχει τα αιτούμενα έγγραφα, παρά τις προτροπές της εποπτεύουσας αρχής με βάζει σε υπόνοιες ότι όσα φημολογούνται περίτην διαχείριση της ΔΗΚΕΠΑΘ έχουν βάση αλήθειας.
Επειδή ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Κωνσταντίνος Λογοθέτης και οι υπεύθυνοι υπηρεσιών του Δήμου, παρανόμως, κατά παράβαση καθήκοντος και κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου, αρνούνται μέχρι και σήμερα στην χορήγηση των στοιχείων που αιτούμαι. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ
Όπως διερευνήσετε την άνω υπόθεση και όσα καταγ­γέλλω με την παρούσα και προβείτε σε άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Δημάρχου Λουτρακίου -Αγίων Θεοδώρων
κ. Κωνσταντίνου Λογοθέτη και παντός άλλου υπεύθυνου και συμμέτοχου για την άνω εν γένει παράνομη συμπεριφορά τους. Κόρινθος 2-7-2012
Με εκτίμηση ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1 .Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου κλ.
3. Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Λ.
Συγγρού 60 Αθήνα)
4.Συνήγορο του Πολίτη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here