Ο υποψήφιος με το συνδυασμό του Τάκη Λουζιωτη Αργύρης Μιγγολιος μιλά για 

Η επιχειρηματική ανάπτυξη  είχε το σθένος να πει αλήθεια στους συναδέλφους της επιχειρηματίες χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και φαντασιοπληξίες…