Όποιος θέλει να κατευθυνθεί προς Αττική από Πελοποννησο θα πρέπει να υπολογίσει μισή τουλάχιστον ώρα καθυστέρηση.

Το ίδιο και για όσους έρχονται από Αττική με το υς χρόνους να είναι διπλάσιοι.