Με προσωπικό ασφαλείας η ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ την Πεμπτη 7-11

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-11-2019

ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
Δ.Ο.Υ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Η Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Ο.Υ.

Απάντηση