Με αποτύπωμα και αναγνώριση προσώπου οι τραπεζικές συναλλαγές

0

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας προσθέτουν οι τράπεζες στις συναλλαγές από υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο εν όψει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας PSD2 που τίθεται σε εφαρμογή στις 14 Σεπτεμβρίου.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας πελάτη (Strong Customer Authentication, SCA), η οποία αναβαθμίζει τα επίπεδα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών με στόχο την προστασία των πελατών από κρούσματα απάτης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τους κωδικούς που χρειαζόμαστε για να συνδεθούμε στο e-banking ή το mobile banking, θα μας ζητείται πρόσθετος κωδικός που θα αποστέλλεται στο κινητό μας τηλέφωνο για να πραγματοποιήσουμε μια πληρωμή ή μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό μας.

Εναλλακτικά, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιούμε και τις προτιμήσεις μας, μπορεί να μας ζητείται δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου. Η επαλήθευση μέσω των ενισχυμένων προτύπων ασφαλείας προϋποθέτει τρία στοιχεία:

•    Κάτι που γνωρίζουμε: Είναι ο κωδικός πρόσβασης ή το pin. Για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή θα ζητηθεί μέσω ειδοποίησης (push notification) στο κινητό να συνδεθεί ο χρήστης στο mobile app (εφόσον είναι χρήστης της υπηρεσίας) ή εναλλακτικά θα σταλεί στο κινητό του μέσω SMS ένας Κωδικός μιας Χρήσης (One Time Password).

•    Κάτι που κατέχουμε: Κάτι που ανήκει στον ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του το κινητό τηλέφωνο στο οποίο θα λαμβάνει τις παραπάνω ειδοποιήσεις.

•    Κάτι που είμαστε: Προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του χρήστη, η νέα διαδικασία προβλέπει τη χρήση των βιομετρικών χαρακτηριστικών του, όπως δακτυλικό αποτύπωμα ή χαρακτηριστικά του προσώπου του (face recognition).

Πηγή

Απάντηση