Ξεκινούν 17 Δεκεμβρίου με το συμβολικό στολισμό της πλατείας, κερασματα και εκπλήξεις.