Είχαμε πάει, όπως κάθε Σαββάτο για να ψωνίσουμε και κυριολεκτικά “πέσαμε” 
πάνω στον κύριο Νανόπουλο σε μια βόλτα του στην λαϊκή αγορά της πόλης μας.

 Συνήθως, αυτές τις εικόνες μόνο προεκλογικά τις βλέπαμε!