8 φωτογραφίες, από το κινητό μου, στον κεντρικό μας πεζόδρομο.