Ποια δημόσια υπηρεσία έχει ένα φορτηγό χαρτί για ανακύκλωση εντός της πόλης της Κορίνθου και ψάχνει να δει πως θα το αξιοποιήσει ;
Χρόνια Πολλά στο Δήμο Κορινθίων
Θ.Τ.