Επίθεση στη δημοτική αρχή και προσωπικά στο δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης της μεταβίβασης των 10 στρεμμάτων από το στρατόπεδο στο δήμο Κορινθίων λέγοντας πως αν είχε λειτουργήσει αλλιώς μπορεί να μην είχε γίνει ποτέ η ανοικτή δομή μεταναστών.