Κοντά στον αθλητικό όμιλο σκοποβολής η Περιφέρεια Πελοποννησου

0

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι διεθνείς αγωνες σκοποβολής.

Υ

Απάντηση