Ο βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου μιλά με το Θύμιο Τσαρμπό για τις εξελίξεις με την πώληση των βλημάτων.